Obavijest - Medijska kultura

O B A V I J E S T

Upis ocjena iz predmeta Medijska kultura kod prof.dr. Senadina Musabegovića, održat će se u četvrtak 07.07.2016. u 12,00 h.

Svi studenti koji su položili pomenuti predmet a nije mi ocjena upisana u index, prijavu ili  na ISSS, dužni su do srijede 06.07.2016. da u studenstkoj službi popune prijavu i predaju zajedno sa indexom.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo