ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU sa sjednice održane 15.6.2016. godine

ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU

sa sjednice održane 15.6.2016. godine

Formiraju se komisije za ocjenu i odbranu diplomskog rada:

Prezime i ime studenta Tema diplomskog rada Komisija za ocjenu i odbranu rada Koreferenti
ALIĆ IRMA Kreativne dječije igre u funkciji razvoja osnovnih matematičkih pojmova

Prof. dr. Fatih Destović, predsjednik

Prof. dr. Dževad Burgić, mentor

Doc. dr. Lejla Silajdžić, član

Medara Mersiha

Gobeljić Alma

ARNAUTOVIĆ BELMA Upotreba medija u razrednoj nastavi u predmetu Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost

Prof. dr. Rašida Kadrić, predsjednik

Prof. dr. Almedina Čengić, mentor

Doc. dr. Mirela Omerović, mentor

Arifagić Almedijana

Ivanović- Pavlinović Tatjana

PAČAVAR DŽENANA Sposobnosti samostalne analize književnog teksta učenika u razrednoj nastavi

Prof. dr. Rašida Kadrić, predsjednik

Prof. dr. Almedina Čengić, mentor

Doc. dr. Mirela Omerović, mentor

Alilović Sabina

Mudželet Nermina

Sarajevo, 15.6.2016.                                                              Sekretar Vijeća Odsjeka

Pedagoški fakultet Sarajevo