Naučna rasprava o „Leksikonu socioloških pojmova“

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas, vaše saradnike i studente da prisustvujete Naučnoj raspravi Univerziteta u Sarajevu o „Leksikonu socioloških pojmova“ autora prof. dr. Senadina Lavića. Izlagači na ovoj naučnoj raspravi će biti društveni djelatnici iz Sarajeva, Tuzle, Banjaluke, Mostara i Zenice. Naučna rasprava će biti održana u srijedu 22. juna 2016. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, sa početkom u 11,00 sati. Molimo vas da ovu informaciju učinite dostupnom svim nastavnicima, saradnicima i studentima, te da je oglasite na vašim informativnim panoima.

REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBALA KULINA BANA 7/II

71000 SARAJEVO

www.unsa.ba

POZIVNICA

Pedagoški fakultet Sarajevo