Obavijest

Prijava ispita za septembarski ispitni rok vršit će se preko korisničnih komentara i obavezno se mora naznačiti mail adresa. Termini za prijavu ispita će biti oglašeni naknadno.