Termini ispita u junsko-julskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom NPP-u

Junsko-julski ispitni rokovi za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu

 

Red.br. Prezime i ime profesora Predmet I termin II termin
1. Doc.dr. Irma ČEHIĆ

Školska pedagogija

Metodika vannastavnih aktivnosti

14.06.2016. od 11,00 h

Prema rasporedu

28.06.2016. od 11 h

Prema rasporedu

2. Prof.dr. Mensura KUDUMOVIĆ Osnovi obrazovne tehnike i tehnologije

14.06.2016. 10,00 h

Sala Sk. 8

29.06.2016. 10,00 h

Sala Sk. 8

3. Doc.dr. Izela HABUL-ŠABANOVIĆ Engleski jezik 15.06.2016. 11,00 h Sala Sk.1

29.06.2016. 11,00 h

Sala Sk.1

4. Prof.dr. Jasna BAJRAKTAREVIĆ Psihologija odgoja i obrazovanja

16.06.2016. 14,00 h

Sala Obala 41

30.06.2016. 14,00 h

Sala Obala 41

5. Prof.dr. Salih FOČO Sociologija odgoja i obrazovanja

20.06.2016. 9,00 h

Sala Obala 30

27.06.2016. 9,00 h

Sala Obala 30

6. Prof.dr. Nezir KRČALO Filozofija odgoja

15.06.2016. 12,00 h

Fakultet za upravu

29.06.2016. 12,00 h

Fakultet za upravu

7. Prof.dr. Fatih DESTOVIĆ Matematika  

08.07.2016. 10,00 h

Sala Sk. 1

8. Doc.dr. Merima ČAUŠEVIĆ Muzička kultura sa metodikom

13.06.2016. u 11,00 h

Sala Sk. 7

06.07.2016. 09,00 h

Sala Sk. 7

9. Prof.dr. Almedina ČENGIĆ BHS jezik i književnost sa metodikom

15.06.2016. 9,00 h

Sala Sk. 4

29.06.2016. 9,00 h

Sala Sk. 4

10. Prof.dr. Senadin MUSABEGOVIĆ Filmska i RTV kultura    
11. Doc.dr. Jasmina BEĆIROVIĆ - KARABEGOVIĆ Metodika upoznavanja okoline

17.06.2016. 12,00 h

Sala Sk. 9

01.07.2016. 12,00 h

Sala Sk. 9

12. Prof.dr. Željko FILIPOVIĆ Metodika nastave likovne kulture

16.06.2016. 10,00 h

Sala Ob. 41

27.06.2016. 10,00 h

Sala Ob. 41

13. Doc.dr. Haris MEMIŠEVIĆ Specijalna pedagogija

16.06.2016. 12,00 h

Sala Ob. 40

04.07.2016. 12,00 h

Sala Ob. 40

 

Pedagoški fakultet Sarajevo