I   C I K L U S   S T U D I J A

Komisijski ispiti: Matematika, Pedagoška grupa predmeta

O B A V I J E S T

Termini održavanja komisijskih ispita:

Matematika: 25.05.2016. godine u 09,00 h.

Pedagoška grupa predmeta: 27.05.2016. godine u 10,00 h.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo