Odbrana doktorske disertacije - Mr. Branka Turkić

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Mr. Branka Turkić  branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

Dometi i efekti specifičnih metoda rada u nastavi likovne kulture

za vulnerabilne grupe

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 3)  22.06.2016. godine u 13,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo