O B A V I J E S T

Studenti koji su stekli uslove za upis u narednu ak.2019/2020.godinu upis mogu izvršiti do 25.9.2019. godine, a studenti koji će izlaziti na ispit 30.9.2019.god. upis mogu izvršiti od 1.10. do 3.10.2019.godine.

Nakon tog datuma upis se više neće moći izvršiti.

        

                                           Studentska služba