PEDAGOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA II CIKLUS STUDIJA

Nastava akademske 2019/2020. godine počinje u ponedjeljak  14. 10. 2019. godine, prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta.

Sarajevo, 4. 10. 2019. godine                                                                              

Dekanat