Odbrana magistarskog rada - Sandra Digalo

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

SANDRA DIGALO, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

„PODRŠKA I PRIHVAĆENOST DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI“

25. maja 2016. godine (srijeda)

sa početkom u 12,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo