Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ organizuje se po prvi put na  Univerzitetu u Sarajevu, s ciljem promovisanja univerzalnih vrijednosti zajedništva i  multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na  mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog  života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih i humanističkih nauka.

Koordinacioni i Organizacioni odbor su definisali teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja  studentskih radova, a odnose se na slijedeće oblasti:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane;
  2. Aditivi u prehrambenoj industriji;
  3. Toksikologija i sigurnost hrane;
  4. Savremena dijagnostika i analitika hrane;
  5. Ishrana tokom životnog ciklusa;
  6. Dijetoterapija;
  7. Biotehnologija u ishrani ljudi;
  8. Organska i tradicionalna hrana.

Kongres bi trebao biti realiziran 7.- 9. juli 2016. godine (7. juli- svečano otvaranje-koktel; 8. i 9. juli- prezentacije radova prema sekcijama). U radu Kongresa pored studenata Univerziteta u Sarajevu očekuje se učešće i studenata drugih BiH univerziteta kao i studenata sa univerziteta iz susjednih zemalja.

O ostalim značajnim informacijama i datumima biće blagovremena obavijest na web stranici Kongresa.

Koordinacioni odbor

kongres 2016

Pedagoški fakultet Sarajevo