Obavijest za diplomante i magistrante

Diplomanti i magistranti koji nisu preuzeli svoju diplomu na svečanoj promociji u Zetri 07.11.2015. iste mogu preuzeti u prostorijama studentske službe od 23.11. do 27.11.2015. u periodu od 09,00 do 14,30 sati.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo