Rezultati završnog-usmenog dijela ispita-1.parcijalni iz MNM3

Rezultati završnog-usmenog dijela ispita-1.parcijalni iz MNM3

Uvid u radove je u srijedu 09.12.2015. godine od 9.00 do 10.00 na PF

Sarajevo 07.12.2015.godine                                                                      

Predmetni nastavnik:

Dr.sc. Dževad Burgić, vanr.profesor

Pedagoški fakultet Sarajevo