Rezultati završnog-usmenog dijela ispita - 1. parcijalni iz MRM2

Rezultati završnog-usmenog dijela ispita - 1. parcijalni iz MRM2

Uvid u radove je u srijedu 16.12.2015. godine od 9.00 do 10.00 na PF

Sarajevo 10.12.2015.godine                                                                     

Predmetni nastavnik:

Dr.sc. Dževad Burgić, vanr.profesor

Pedagoški fakultet Sarajevo