Preuzimanje šifri za ISSS

O B A V I J E S T

Studenti koji su prvi put upisali I godinu I i II ciklusa studija mogu preuzeti korisničke šifre za pristup Informacionom sistemu studentske službe – ISSS od 15.12. do 22.12.2015. u studentskoj službi.

Mole se studenti da u navedenom terminu preuzmu šifru za ISSS aplikaciju kako bi bili u mogućnosti da prijave i polažu ispite u zimskom semestru školske 2015/2016. godine.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo