PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 21.12.2015. DO 4.1.2016.GODINE

NAPOMENA: NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE.

                                                                                                  Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo