Odbrana doktorske disertacije - mr. Sanja Soče

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Mr. Sanja Soče  branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

METODIČKI ASPEKTI KRITIČKOG ČITANJA U RAZREDNOJ NASTAVI

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 2)  05.02.2016. godine u 18,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo