Rezultati završnih ispita iz MRMP2 i MNM3, održanih 22.01.2016.godine

UNIVERZITET  U  SARAJEVU

PEDAGOŠKI  FAKULET

 

Rezultati završnih ispita iz MRMP2 i MNM3, održanih 22.01.2016.godine

 

Metodika razoja matematskih pojmova 2

1. Karkelja  Muamera - 18,0 (2.p)

2. Softić  Adnana - 18,0 (2.p)

3. Makul  Dina - 17,0 (2.p)

4. Lulić  Erna - 16,0 (2.p)

5. Maslić  Lejla - 15,0 (2.p)

6. Basarić  Irma - 14,0 (2.p)

7. Bakarić   Valentina - 12,0 (2.p)

8. Hasanović  Sajma - 12,0 (2.p)                

9. Kešić  Saudina - 19,0 (2.p)

10. Šišić  Ervina - 24,0 (integralno).

Metodika nastave matematike 3

1. Tabaković  Suada - 17,0 (2.p)

2. Hejub  Anela - 16,0 (2.p)

3. Kovač  Amina - 15,0 (2.p)

4. Podžić  Amila - 17,0 (1.p)

5. Barlov  Minela - 16,0 (1.p)

Sarajevo, 25.01.2016.godine                                                  

Predmetni nastavnik:

Dr.sc. Dževad Burgić, vanr.profesor

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo