Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodike nastave PPiD III

Evidencija studenata koji su položili pismeni dio ispita iz

Metodike nastave PPiD III od 26.1.2016.godine

1. Amina Kovač

2. Marina Radoš

3. Ermelinda Dervišević

4. Midheta Smailbegović

5. Samra Sejdović

6. Safija Skomorac

7. Armela Trnka

8. Merima Mehremić

9. Belma Ljubičić

10. Amra Ramić

11. Selma Džinić

12. Elma Velić

13. Minela Barlov

14. Ena Okić

15. Emina Mujić

16. Ajla Mujan

17. Nevena Lubura

18. Edna Korić

19. Amila Podžić

20. Esmira Ćatović

21. Nejla Bašić

22. Ilma Tabak

Uvid u radove održat će se u utorak, 2.2.2016.god. u terminu od 9.00 do 10.00h.

Završni dio ispita održat će se u srijedu, 3.2.2016. god. u 9.30h.

Doc. dr. Sanela Rustempašić

Pedagoški fakultet Sarajevo