OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR

O B A V I J E S T

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR TRAJAT ĆE OD

10.2.2016. DO 19.2.2016.GODINE.

Potrebni dokumenti:

Indeks sa potpisima (za redovne i redovne samofinansirajuće studente

predmetnih nastavnika)

Semestralni listovi (nabavljaju se u Studentskoj službi)

Dokaz o izvršenoj uplati za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo