Raspored predavanja - III ciklus studija, V semestar

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

V  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

03.4.2016.

nedjelja

8,00 h

3

Akademsko pisanje

Prof.dr. Milenko Kundačina

10 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72.

Sarajevo, 17.3.2016.godine

Pedagoški fakultet Sarajevo