Raspored predavanja III ciklus studija IV semestar, Modul C

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL C

 

 Datum 

 Dan 

 Sat 

 Sala 

 Predmet 

 Nastavnik 

 Predavanja 

 9.4.2016. 

subota

10,00 h

3

Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju

Prof.dr. Alma Dizdarević

5 sati

 10.4.2016. 

 nedjelja 

 10,00 h 

3

Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju

Prof.dr. Alma Dizdarević

5 sati

 23.4.2016. 

subota

10,00 h

3

 Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju 

 Prof.dr. Alma Dizdarević 

 5 sati 

 24.4.2016. 

nedjelja

10,00 h

3

Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju

Prof.dr. Alma Dizdarević

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo