Usmeni dio Komisijskog ispita iz predmeta Muzička kultura i Metodika nastave muzičke kulture I

Usmeni dio Komisijskog ispita iz predmeta Muzička kultura i Metodika nastave muzičke kulture I, održat će se u utorak, 22.9. 2015. u 11:30h.

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo