OBAVIJEST ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

ZA OVJERU PRETHODNOG I UPIS NAREDNOG SEMESTRA POTREBNO JE:

  • UPISNI MATERIJAL - 2 semestralna lista

(nabavlja se na Ekonomskom ili Pravnom fakultetu)

UPLATNICA ZA ŠKOLARINU III ciklus – ŽIRO RAČUN 141 196 53200084 75 BOSNA BANKA INTERNATIONAL d.d. Sarajevo – rata

VRSTA PRIHODA: 722631

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2 1 0 4 0 2 3

OPŠTINA:077

  • INDEX

Studenti mogu izvršiti upis do 24. 5.2019. godine.

Obavijest za studente   III ciklusa studija

Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada kod prof.dr. Dževada Termiza održat će se:

13.05.2019.godine u 14 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

Sarajevo, 7.5.2019.

Obavijest za studente   III ciklusa studija

Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada i Interpretacija i grafičko prikazivanje rezultata istraživanja kod prof.dr. Dževada Termiza održat će se:

30.04.2019.godine u 14 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

Sarajevo, 25.4.2019.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Šejla Kadribašić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Etnopedagoški značaj tradicijske kulture u obrazovnoj integraciji nacionalnih manjina ".

Prezentacija će se održati 09. maja 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo