OBAVIJEST

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 14. 6. 2019. U 14.00.

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II, ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 17. 6. 2019. U 14:00

Prof. dr. Merima Čaušević

                                                               O B A V I J E S T

SVI STUDENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA MORAJU U eUNSA SISTEMU DA ODABERU IZBORNI PREDMET ZA LJETNI SEMESTAR DO 30.5.2019.GODINE.U SUPROTNOM AKO TO NE URADE NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE ZA LJETNI SEMESTAR.

 

                                                                               Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo