OBAVIJEST

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 14. 6. 2019. U 14.00.

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II, ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 17. 6. 2019. U 14:00

Prof. dr. Merima Čaušević

Pedagoški fakultet Sarajevo