Prijedlog rang lista prijavljenih kandidata za upis u I godinu II ciklusa studija

PRIJEDLOG RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA
Školska 2014/2015.

 

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proširenju broja studenata koji mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja broj: 02-05-19780-3.2/14 od 25.6.2014.

 

ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU – REDOVAN STUDIJ

 RED BR.

 PREZIME  I IME

 PROSJEK OCJENA

 

 PIPLAŠ BELMA

 7,23

 
PRIJEDLOG RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA
Školska 2014/2015.

ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU – VANREDAN  STUDIJ

 RED BR.

 PREZIME  I IME

 PROSJEK OCJENA

 

 KALINIĆ ANDRIJANA

 7,21

 
PRIJEDLOG RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA
Školska 2014/2015.

 ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ – REDOVAN STUDIJ

 RED BR.

 PREZIME  I IME

 PROSJEK OCJENA

 

 SPREČO MINELA

 7,24

 

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proširenju broja studenata koji mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja broj: 02-05-19780-3.2/14 od 25.6.2014.

 

 RED BR.

 PREZIME  I IME

 PROSJEK OCJENA

 

 KARALIĆ LEJLA

 7,24

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ – STRANI DRŽAVLJANI

 RED BR.

 PREZIME  I IME

 PROSJEK OCJENA

 

 HAMIDOVIĆ MUVEDETA 

 7,17

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ – VANREDAN STUDIJ

RED BR.

PREZIME  I IME

PROSJEK OCJENA

 

ĆURAK HAŠIMA 

-

 
PRIJEDLOG RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA
Školska 2014/2015.

ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ – VANREDAN  STUDIJ

 RED BR.

 PREZIME  I IME

 PROSJEK OCJENA

 1.

 SARAJKIĆ NEJRA

 7,37

Pedagoški fakultet Sarajevo