Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije – projekta

Mr. Minela Kerla, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Analiza učenja na online platformama u svrhu unapređivanja procesa odgoja i obrazovanja“.

Prezentacija će se održati u utorak, 19. maja 2015. godine u 14 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo