Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije – projekta

Mr. Sanela Nesimović, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Geometrijski sadržaji u početnoj nastavi matematike“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 25. marta 2015. godine u 10 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo