Prijava ispita

                                     O B A V I J E S T

                                 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 25.8.2017. DO 31.8.2017. GODINE.

NAPOMENA: NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE.

                                                                                                     Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo