KONKURS za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini - Drugi upisni rok

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

u akademskoj 2016/2017. godini

Drugi upisni rok


ZA PRIJAVU  NA  KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA KANDIDAT JE DUŽAN PREDATI SLJEDEĆA DOKUMENTA

  • ZAHTJEV  ZA  UPIS -  uzima se u studentskoj službi i popunjava prilikom predaje dokumentacije,

  • ORIGINALNE SVJEDODŽBE O ZAVRŠENIM RAZREDIMA SREDNJE ŠKOLE, ZAVRŠENIM U BIH U ČETVEROGODIŠNJEM TRAJANJU, ODNOSNO ODGOVARAJUĆA NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA ZA KANDIDATA KOJI SREDNJU ŠKOLU NIJE  ZAVRŠIO U  BiH,

  • ORIGINALNU DIPLOMU O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ  ŠKOLI

  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

  • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU

  • UPLATA  OD KM 40,00 ZA PROVOĐENJE KONKURSA

Uplaćuje se na ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA SARAJEVO  UniCredit Bank Sarajevo 3389002208253219

DJECA ŠEHIDA, ODNOSNO PALIH BORACA NE PLAĆAJU

  • DRUGA DOKUMENTA RELEVANTNA ZA UTVRĐIVANJE BROJA BODOVA PO KRITERIJIMA

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

PREDAJA DOKUMENATA SE VRŠI

OD  9,00  DO  14,00  SATI

 

Pedagoški fakultet Sarajevo