Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je Rektorat Univerziteta u Sarajevu u saradnji i sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, uspio osigurati sredstva za postojeće, ali i nove ugovore sa vlasnicima naučnih baza podataka, te je za uposlenike i studente Univerziteta u Sarajevu sada obezbijeđen pristup naučnim bazama podataka kako slijedi:


- Web of Science (ugovoreni period pretplate 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020. godine);

- Scopus i Science Direct (ugovoreni period pretplate 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022. godine);

- CEEOL (ugovoreni period pretplate 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022. godine);

- HeinOnline (ugovoreni period pretplate 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. godine);

- ESCOhost (ugovoreni period pretplate 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020. godine).

 Info o bazama za Organizacione jedinice

Univerziteta u Sarajevu 2020


U prilogu dostavljamo nove informacije i upute za pristupanje bazama. U slučaju da korisnici pojedinih OJ ne mogu ostvariti pristup navedenim bazama, a organizaciona jedinica ima statički raspon IP adresa potrebno je da nam dostavite informacije o rasponu IP adresa.

Služba za NI/UIR vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Služba za NIR

Rektorat UNSA