Prof. dr. Irma Čehić

PRODEKANESA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

no image

 

KONTAKT

Telefon: 033223-273 lok. 18  ◊  Fax: +387 33 214-606 ◊  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


PREDMETI / SYLLABUSI

Edukacija i rehabilitacija

Syllabus - DIDAKTIKA

Kultura življenja i tehnički odgoj

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - ŠKOLSKA PEDAGOGIJA

Syllabus - SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

Predškolski odgoj

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

Razredna nastava

Syllabus - DIDAKTIKA I

Syllabus - DIDAKTIKA II

Syllabus - SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

Syllabus - ŠKOLSKA I OBITELJSKA PEDAGOGIJA


adobe acrobat pdf file 512SPISAK OSNOVNE I DOPUNSKE LITERATURE ZA LJETNI SEMESTAR 2019/2020 


TERMINI KONSULTACIJA - LJETNI SEMESTAR 2019/2020

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   |   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.