predsjednik: Naida Bašić  ♦  potpredsjednik: Benjamin Muhić  ♦  zapisničar: Dženita Halilović  ♦  sekretar: Amina Hajdarević

predstavnik I ciklusa studija: Naida Bašić  ♦ predstavnik II ciklusa studija: Selma Selimović, BA

predstavnik III CIKLUSA: Safija Skomorac - Pezer, MA


 

RN III