Obavijesteni smo iz Rektorata UNSA da ni jedan student Pedagoškog fakulteta nije popunio anketu za evaluaciju akademskog osoblja i evaluaciju nastavnog plana i programa koja se nalazi na eUNSA sistemu.

Molim Vas da pristupite popunjavanju istih a anonimnost je zagarantovana jer je sistem postavljen tako da ne spašava vašu vezu sa odgovorom te da te informacije nema niko, pa ni programeri iz UTIC-a.

Služba za nastavu i studentska pitanja