Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Odluke Vijeća Fakulteta, 22. 05. 2020. 29. 05. 2020. Klikova: 169
Prijava ispita za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu 27. 05. 2020. Klikova: 120
Obavijest 22. 05. 2020. Klikova: 263
Zaključci sa 12. elektronske sjednice Senata 20. 05. 2020. 22. 05. 2020. Klikova: 141
Odluka o radu Pedagoškog fakulteta 18. 05. 2020. Klikova: 135
OBAVIJEST - Evaluacija 18. 05. 2020. Klikova: 62
Odluka o načinu rada Pedagoškog fakulteta 04. 05. 2020. Klikova: 363
Obavijest o radu Fakulteta tokom međunarodnog praznika rada - 1. maja 30. 04. 2020. Klikova: 124
Poziv za učešće u multidisciplinarnom autorskom timu 27. 04. 2020. Klikova: 116
Poziv za studente- prilagodba literature 11. 04. 2020. Klikova: 279
Odluka o radnom vremenu Fakulteta 06. 04. 2020. Klikova: 252
Odluka Senata UNSA od 01. 04. 2020. 03. 04. 2020. Klikova: 328
Odluka Senata UNSA od 25. 03. 2020. 27. 03. 2020. Klikova: 337
Naredba Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade KS 26. 03. 2020. Klikova: 685
ODLUKA O NAČINU RADA PEDAGOŠKOG FAKULTETA 19. 03. 2020. Klikova: 454
ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA 11. 03. 2020. Klikova: 706
Poziv na program obuke za studente 09. 03. 2020. Klikova: 293
Obavijest 27. 02. 2020. Klikova: 469
Odluka o organizaciji nastave 18. 02. 2020. Klikova: 578
Odluka Vijeća Fakulteta o nadoknadi 17. 02. 2020. Klikova: 378
Odluke Vijeća Fakulteta, 12. 02. 2020. 14. 02. 2020. Klikova: 324
Izgradnja evropskog odgovora na izazove vjerske raznolikosti 06. 02. 2020. Klikova: 242
Međunarodna konferencija „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji" 28. 01. 2020. Klikova: 244
OBAVIJEST za korisnike Biblioteke 20. 01. 2020. Klikova: 405
Posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba 05. 01. 2020. Klikova: 366
Naučna izvrsnost 27. 12. 2019. Klikova: 99
Obavještenje o neradnim danima 26. 12. 2019. Klikova: 227
„Sedmica dječije svečanosti“ 24. 12. 2019. Klikova: 137
Odluke Vijeća Fakulteta 23. 12. 2019. Klikova: 278
Obavijest za studente 23. 12. 2019. Klikova: 201