Naslov Datum objavljivanja Pregleda
OBAVJEŠTENJE o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. Meleke Asotić 21. 11. 2023. Pregleda: 34
Raspored predavanja  IV  SEMESTAR MODUL D 21. 11. 2023. Pregleda: 35
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 14. 11. 2023. Pregleda: 93
Obavijest za studente o radu Studentske službe 13. 11. 2023. Pregleda: 65
Ovjera ljetnog i upis u zimski semestar akademske 2023/2024. godine 11. 11. 2023. Pregleda: 78
Raspored predavanja IV SEMESTAR MODUL D 01. 11. 2023. Pregleda: 139
OBAVJEŠTENJE o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. Safije Skomorac - Pezer 30. 10. 2023. Pregleda: 121
Upis primljenjih kandidatkinja na III ciklus studija 27. 10. 2023. Pregleda: 129
KONAČNA RANG  - LISTA ZA UPIS STUDENATA  U I GODINU III CIKLUSA STUDIJA 20. 10. 2023. Pregleda: 163
PRIJEDLOG RANG  - LISTE 13. 10. 2023. Pregleda: 232
O B A V J E Š T E NJ E o promjeni termina odbrane projekta doktorske disertacije 03. 10. 2023. Pregleda: 159
ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 29. 09. 2023. Pregleda: 151
OBAVJEŠTENJE o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Admire Dedić 18. 09. 2023. Pregleda: 183
Odbrana doktorske disertacije mr. sci. Edite Vuković Antolović 07. 09. 2023. Pregleda: 159
K O N K U R S Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA 06. 09. 2023. Pregleda: 248
Obavijest o odbrani radne verzije doktorske disertacije 14. 07. 2023. Pregleda: 246
Raspored II semestar 10. 07. 2023. Pregleda: 241
Obavijest o odbrani radne verzije doktorske disertacije Meleka Asotić 10. 07. 2023. Pregleda: 155
Raspored za III semestar 22. 06. 2023. Pregleda: 229
OBAVJEŠTENJE o korigiranoj radnoj  verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. sci. Edite Vuković Antolović 16. 06. 2023. Pregleda: 166
Odbrana radne verzije doktorske disertacije, mr. sci. Edita Vuković Antolović 10. 05. 2023. Pregleda: 240
Javna odbrana doktorske disertacije mr. Arnele Pašalić 19. 04. 2023. Pregleda: 317
Obavijest o odbrani radne verzije doktorske disertacije mr. Admire Dedić 16. 03. 2023. Pregleda: 353
Raspored III semestar 13. 03. 2023. Pregleda: 483
 Konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić”_Treći ciklus 25. 01. 2023. Pregleda: 472
OBAVJEŠTENJE o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. Raseme Sarić 19. 01. 2023. Pregleda: 313
Ispit i upis ocjena iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima  17. 01. 2023. Pregleda: 361
OBAVJEŠTENJE o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje Arnele Pašalić 11. 01. 2023. Pregleda: 338
Produženje trajanja Konkursa za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA 04. 01. 2023. Pregleda: 428
Ispit i upis ocjena kod prof. dr. Jasne Bajraktarević 26. 12. 2022. Pregleda: 344