Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Mr. Armen Klino – ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 08. 06. 2022. Pregleda: 82
Raspored za I i III semestar 25. 05. 2022. Pregleda: 127
Raspored za I i III semestar 30. 03. 2022. Pregleda: 286
Odbrana doktorske disertacije mr. Marije Slavković 21. 03. 2022. Pregleda: 234
Raspored predavanja, I SEMESTAR 17. 03. 2022. Pregleda: 229
Raspored predavanja I semestar 09. 03. 2022. Pregleda: 199
Raspored I semestar 21. 02. 2022. Pregleda: 308
Odbrana radne verzije doktorske disertacije − Damir Mušanović, MA 08. 02. 2022. Pregleda: 199
Raspored predavanja - I  SEMESTAR 20. 01. 2022. Pregleda: 275
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE − Meleka Asotić, MA   19. 01. 2022. Pregleda: 196
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE, mr. Edita Vuković Antolović 12. 01. 2022. Pregleda: 193
Konačna rang lista kandidata za upis na III ciklus studija 06. 01. 2022. Pregleda: 321
Preliminarna rang lista 2021/2022. 29. 12. 2021. Pregleda: 280
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata mr. Marije Slavković 15. 12. 2021. Pregleda: 178
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE, Dragana Paralović, MA 08. 12. 2021. Pregleda: 296
Odbrana projekta doktorske disertacije Lejla Selimović-Erdić, MA 07. 12. 2021. Pregleda: 286
Raspored IV semestar 07. 12. 2021. Pregleda: 195
Predavanja iz predmeta Teorija kurikuluma  23. 11. 2021. Pregleda: 196
Konkurs za upis na III ciklus studija 2021/2022. 18. 11. 2021. Pregleda: 235
Ispit iz predmeta Edukometrija  16. 11. 2021. Pregleda: 166
Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Marija Slavković, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije 10. 11. 2021. Pregleda: 186
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 09. 11. 2021. Pregleda: 266
Obavijest o odbrani doktorske disertacije Josipe Jurić, MA. 08. 11. 2021. Pregleda: 159
Raspored predavanja - II SEMESTAR 20. 10. 2021. Pregleda: 256
Raspored predavanja − II semestar 11. 10. 2021. Pregleda: 288
Obavijest za ispit iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima 01. 10. 2021. Pregleda: 293
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji doktorske disertacije kandidatkinje Josipe Jurić 06. 09. 2021. Pregleda: 292
Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada 31. 08. 2021. Pregleda: 318
Raspored predavanja IV SEMESTAR MODUL B 31. 08. 2021. Pregleda: 308
Raspored predavanja - III semestar 24. 07. 2021. Pregleda: 333