Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Rezultati popravnog ispita iz Opće pedagogije i Opće pedagogije 1 03. 09. 2019. Klikova: 249
OBAVIJEST iz predmeta Metodika nastave muzičke kulture... 02. 09. 2019. Klikova: 228
REVIDIRANA RANG LISTA 26. 07. 2019. Klikova: 1200
Termini septembarskog ispitnog roka akademske 2018/2019. godine 25. 07. 2019. Klikova: 1187
ISPRAVLJENO: Prijava ispita za zimski semestar za studente prvog i drugog ciklusa studija 19. 07. 2019. Klikova: 503
ISPRAVLJENO: PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA 19. 07. 2019. Klikova: 235
Rezultati ispita iz predmeta Razvojna psihologija i Poremećaji u ponašanju 19. 07. 2019. Klikova: 241
Rezultati popravnog ispita iz Fizike II 18. 07. 2019. Klikova: 174
Rezultati- Senzorna integracija 18. 07. 2019. Klikova: 126
Rezultati - Didaktika II - Školska i obiteljska pedagogija - Školska pedagogija 18. 07. 2019. Klikova: 130
Rezultati - Metodika rada sa djecom predškolske dobi 17. 07. 2019. Klikova: 148
Rezultati - Metodika predškolskog odgoja II 17. 07. 2019. Klikova: 126
Rezultati - Kultura govora II 17. 07. 2019. Klikova: 150
Rezultati popravnog ispita iz Predškolske pedagogija 1 17. 07. 2019. Klikova: 120
VAŽNA OBAVIJEST! - Novi račun za uplatu diplome 17. 07. 2019. Klikova: 138
Rezultati - Sociologija 16. 07. 2019. Klikova: 107
Rezultati - Bosanski, hrvatski, srpski jezik II RN/PO 15. 07. 2019. Klikova: 198
Rezultati popravnog ispita - Metodika tjelesnog odgoja II ... 15. 07. 2019. Klikova: 162
OBAVIJEST za upis na I godinu I ciklusa studija 15. 07. 2019. Klikova: 205
Rezultati sa ispita iz Matematike 2 i Statistike u obrazovanju 12. 07. 2019. Klikova: 207
Rezultati julskog ispitnog roka iz Metodike nastave matematike II, III, IV, Metodike razvoja matematskih pojmova III i Seminarskog rada iz Metodike nastave matematike 12. 07. 2019. Klikova: 155
Rezultati - Rehabilitacija djece sa motoričkim teškoćama 12. 07. 2019. Klikova: 149
Uvid u pismeni ispit iz predmeta Muzička kultura 11. 07. 2019. Klikova: 162
Rezultati - Metodika nastave PPiD 10. 07. 2019. Klikova: 164
Obavijest iz predmeta Muzička kultura... 10. 07. 2019. Klikova: 162
Rezultati popravnog ispita - Opća pedagogija 2 - Uvod u pedagogiju 2 10. 07. 2019. Klikova: 664
Rezultati - Kultura življenja i tehnički odgoj sa informatikom 10. 07. 2019. Klikova: 116
Rezultati - Razvojna psihologija, ER 09. 07. 2019. Klikova: 133
Rezultati - Poremećaji ponašanja 09. 07. 2019. Klikova: 103
Rezultati - Metodika nastave likovne kulture, Metodika likovnog odgoja, Likovna kultura i Likovna radionica 09. 07. 2019. Klikova: 168