Naslov Datum objavljivanja Klikovi
AŽURIRANO: Raspored predavanja i vježbi na Odsjeku za za predškolski odgoj 11. 10. 2019. Klikova: 458
AŽURIRANO: Raspored predavanja i vježbi na Odsjeku za za za razrednu nastavu 11. 10. 2019. Klikova: 501
AŽURIRANO: Raspored predavanja i vježbi redovnog studija na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju 11. 10. 2019. Klikova: 365
KONAČNA RANG LISTA I OBAVIJEST O UPISU 07. 10. 2019. Klikova: 415
Raspored predavanja i vježbi na Odsjeku za za za razrednu nastavu 04. 10. 2019. Klikova: 643
Raspored predavanja i vježbi na Odsjeku za za predškolski odgoj 04. 10. 2019. Klikova: 994
Raspored predavanja i vježbi redovnog studija na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj 04. 10. 2019. Klikova: 303
Raspored predavanja i vježbi redovnog studija na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju 04. 10. 2019. Klikova: 639
OBAVIJEST o početku nastave 03. 10. 2019. Klikova: 737
OOBAVIJEST o prijemu brucoša 03. 10. 2019. Klikova: 468
PRIJEDLOG RANG LISTE I - CIKLUS 01. 10. 2019. Klikova: 338
Rezultati ispita iz Metodike matematike (30. 9. 2019) 01. 10. 2019. Klikova: 126
Rezultati - Metodika tjelesnog odgoja II 01. 10. 2019. Klikova: 119
Rezultati - Matematika 01. 10. 2019. Klikova: 224
Rezultati - Opća pedagogija - Opća pedagogija 2 - Uvod u pedagogiju 2 01. 10. 2019. Klikova: 144
Rezultati - Didaktika 01. 10. 2019. Klikova: 114
Rezultati ispita iz Metodike predškolskog odgoja II, Predškolske pedagogije I i Metodike predškolskog odgoja I 30. 09. 2019. Klikova: 133
Rezultati ispita iz predmeta Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II 30. 09. 2019. Klikova: 87
Rezultati - Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom II 27. 09. 2019. Klikova: 65
Rezultati - Kultura govora II 27. 09. 2019. Klikova: 136
KONKURS za upis na I godinu I ciklusa studija 2019/2020.(produženi) 26. 09. 2019. Klikova: 287
KONAČNA RANG LISTA I OBAVIJEST O UPISU 24. 09. 2019. Klikova: 614
Rezultati - Metodika tjelesnog odgoja IV, PO 23. 09. 2019. Klikova: 120
Obavještenje - Opća pedagogija 2 23. 09. 2019. Klikova: 149
Rezultati - Bosanski, hrvatski, srpski jezik II, RN, PO 23. 09. 2019. Klikova: 177
REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ FIZIKE II 23. 09. 2019. Klikova: 100
Rezultati - Predškolska pedagogija I 20. 09. 2019. Klikova: 130
Rezultati - Metodika predškolskog odgoja II 20. 09. 2019. Klikova: 80
Rezultati - Metodike rada sa djecom predškolske dobi 20. 09. 2019. Klikova: 71
Obavijest o upisu 20. 09. 2019. Klikova: 561