UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

ZA VANREDNE STUDENTE

Obavještavaju se vanredni studenti Pedagoškog fakulteta da kontaktiraju predstavnike godina ili šefove odsjeka radi organizacije online nastave.

Sarajevo, 23.3.2020.godine

                                                                                                          Dekanat