O B A V I J E S T

DIPLOMANTI I MAGISTRANTI, KOJI NISU PREUZELI DIPLOMU NA SVEČANOJ PROMOCIJI KOJA JE ODRŽANA U SUBOTU, 7.12.2019. GODINE U ZETRI ,ISTE MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI PEDAGOŠKOG FAKULTETA OD 23.12.- 27.12. 2019. GODINE.

UKOLIKO NI NAKON OVOG TERMINA DIPLOME NE BUDU PREUZETE, ISTE ĆE SE MOĆI PREUZETI SAMO UZ PRETHODNU NAJAVU OD 7 DANA UNAPRIJED, KAKO BI SE ODREDIO TERMIN PREUZIMANJA DIPLOME.

                                                                                                                                

                                                                                                                                 Studentska služba