Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Odluka 25. 02. 2021. Klikova: 210
Odluka, 15. 2. 2021. 15. 02. 2021. Klikova: 596
Odluke Vijeća Fakulteta, 11. 1. 2021. 13. 01. 2021. Klikova: 875
Odluke Vijeća Fakulteta, 23. 12. 2020. 28. 12. 2020. Klikova: 538
Odluka Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu, 11. 12. 2020. 14. 12. 2020. Klikova: 543
Odluke Vijeća Fakulteta, 24. 11. 2020. 27. 11. 2020. Klikova: 663
Odluke Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu, 26. 11. 2020. 27. 11. 2020. Klikova: 379
Odluka o izmijenjenom načinu odbrana završnih radova na Pedagoškom fakultetu 13. 11. 2020. Klikova: 209
Odluke Vijeća Fakulteta, 13. 11. 2020. 13. 11. 2020. Klikova: 270
Odluke Vijeća Fakulteta, 22. 10. 2020. 27. 10. 2020. Klikova: 430
ODLUKA o načinu i modelu organizacije nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020/21. godini 22. 10. 2020. Klikova: 256
Odluka o plaćanju školarine u studijskoj 2020/2021. godini 16. 10. 2020. Klikova: 496
Odluke Vijeća Fakulteta, 09. 10. 2020. 12. 10. 2020. Klikova: 607
Odluke Vijeća Fakulteta, 2.10.2020. 06. 10. 2020. Klikova: 1036
Odluke Vijeća Fakulteta, 29. 08. 2020. 29. 09. 2020. Klikova: 837
Odluke Vijeća Fakulteta, 7. 9. 2020. 07. 09. 2020. Klikova: 1148
Odluke Vijeća Fakulteta, 27. 07. 2020. 29. 07. 2020. Klikova: 625
Odluke Vijeća Fakulteta, 25. 07. 2020. 28. 07. 2020. Klikova: 472
Odluke Vijeća Fakulteta, 15. 7. 2020. 17. 07. 2020. Klikova: 858
Odluke Vijeća Fakulteta, 8. 7. 2020. 09. 07. 2020. Klikova: 983
Odluke Vijeća Odsjeka 01. 07. 2020. Klikova: 740
Odluke Vijeća Fakulteta, 26.06.2020. 29. 06. 2020. Klikova: 904
Odluke Vijeća Fakulteta, 10. 06. 2020. 11. 06. 2020. Klikova: 1126
AŽURIRANO: Odluke, 03. 06. 2020. 09. 06. 2020. Klikova: 860
Odluke - saglasnosti MONKS-a i Vlade KS na tekst Konkursa i Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini 08. 06. 2020. Klikova: 783
Odluke Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu, 05. 06. 2020. 05. 06. 2020. Klikova: 531
Odluke Vijeća Fakulteta, 22. 05. 2020. 29. 05. 2020. Klikova: 901
Odluke Vijeća Fakulteta, 12. 02. 2020. 14. 02. 2020. Klikova: 739
Odluke Vijeća Fakulteta 17. 01. 2020. Klikova: 899
Odluke Vijeća Fakulteta 23. 12. 2019. Klikova: 675