KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA, DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, SPECIJALISTIČKOG STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

arrow
arrow
Konferencija Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih

Prva međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih održana je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 12. i 13. aprila 2019. godine. Konferencija je otvorena plenarnim izlaganjima prof. dr. Karmelite Pjanić (Paradigme naučnog istraživanja u /matematičkom/ obrazovanju) i prof. dr. Mirjane Mavrak (Suvremeni trendovi u obrazovanju i znanosti). Na Konferenciji je učestvovalo više od stotinu izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji su prezentirali svoje radove u 12 sekcija. Zbornik radova objavljen je u elektronskom izdanju i nalazi se na web-stranici Pedagoškog fakulteta http://pf.unsa.ba/

konf 1   konf 2

konf 3   konf 4


Konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu partner je Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo (STOL). Organizirali su veoma uspješno dvije konferencije s međunarodnim učešćem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Cilj skupa je doprinos unapređenju sistema podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, odraslim osobama s invaliditetom te unapređenju društva u cjelini.

konf 5

Ove godine konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji  odgođena je  zbog  proglašenja pandemije korona virusa. Štampanje knjige sažetaka je u toku.

Do narednog susreta...


Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje

Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje s međunarodnim učešćem organizira se već četiri godine na Univerzitetu u Sarajevu s ciljem promoviranja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Studenti Pedagoškog fakulteta zajedno s kolegama s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Veterinarskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta aktivno učestvuju u organizaciji i realizaciji kongresa.

konf 6

Nastavnici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ostvaruju mobilnosti i gostuju u svojstvu predavača na fakultetima širom svijeta. Za nastavno i nenastavno osoblje boravci su kraći (od pet dana do dva mjeseca), a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

haris memisevic graz

Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Grazu
 

haris memisevic heidelberg 

Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Heidelbergu
 

haris memisevic st gallen

Doc. dr. Haris Memišević, Pedagoški fakultet u St. Gallenu

mirzana pasic kodric ankara

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, Univerzitet u Ankari

mirzana pasic kodric istanbul

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, Marmara Univerzitet u Istanbulu

merima causevic ljubljana

Doc. dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Ljubljani

Služba za međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu informiše, savjetuje i pruža podršku nastavnicima, saradnicima i studentima Pedagoškog fakulteta u vezi sa svim programima mobilnosti i međunarodnih projekata.

Promovišemo i implementiramo programe koji se odnose na međunarodne mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana), te implementiramo uspostavljanje međunarodne saradnje kroz bilateralne sporazume. U cilju pravovremenog djelovanja informišemo studente, akademsko i administrativno osoblje o aktuelnim konkursima.

Pedagoški fakultet je ostvario veoma bitnu vezu s Uredom za međunarodnu saradnju UNSA (https://international.unsa.ba/) koji pruža podršku svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu uspostavlja saradnju s odgojno-obrazovnim i naučnim institucijama, te visokoškolskim ustanovama u okruženju i inostranstvu. Do sada je realizirao brojne projekte iz oblasti odgoja i obrazovanja u saradnji s fakultetima univerziteta iz Pitsburgha (USA), Osla (Norveška), Helsinkija i Joensua (Finska), London (Velika Britanija), Ljubljane (Slovenija) i Orebra (Švedska), s Ministarstvom obrazovanja Danske, UNICEF-om, UNESCO-om, Soroš fondacijom i njenim centrom za obrazovne inicijative, s udruženjima nastavnika Norveške, Međunarodnim institutom iz Montreala (Kanada), Univerzitetom u Debrecenu i drugim institucijama ovog profila.

Posebno ističemo učešće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  kao organizatora/učesnika/partnera u:

1. TEPD projekt (Teacher Education and Professional Development) (2000-2003),

2. Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies (2002-2005),

3. Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education (2015).

Podkategorije

PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


NAŠA MISIJA

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu teži postizanju visokog kvaliteta u obrazovanju studenata, budućih odgajatelja, učitelja i nastavnika, koji će na temelju stečenih ishoda učenja biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije u savremenom društvu i predstavljati pokretačku snagu napretka BiH te razvoja društva u zajednici u kojoj djeluju.


NAŠA VIZIJA

Pedagoški fakultet u Sarajevu želi biti među vodećim akademskim institucijama za obrazovanje učitelja, odgajatelja i nastavnika u međunarodnim okvirima. Kontinuirano praćenje i vrednovanje nastavnog procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti u BiH temelj je za postizanje visoke kvalitete ukupnog odgojno-obrazovnog procesa.